Startsidan
Startsidan

Digital vård i nordiska hem

Den 7 oktober presenterade fem företag sina digitala lösningar för vård i hemmet under en presentationsdag anordnad av Leap for Life. Ett event som lockade internationella deltagare både fysiskt och digitalt, och som uppskattades av de presenterande företagen.

Av de fem företag som presenterade sina lösningar hade flera en större marknad än bara den svenska. Bland annat medverkade Dignio, ett företag med säte i Norge och det internationella företaget Siemens Healthineers. Fredrik Gustafsson, chef för affärsområdet Digital Health på Siemens Healthineers, beskrev vikten av användarvänlighet, integrationer och flexibilitet i produkter och tjänster för egenvård.

– All utveckling hos oss görs genom fokusgrupper där både patienter och vårdpersonal får tycka till, berättade han.

Även Fredrik Koffner, CCO och medgrundare på Cuviva tog upp vikten av ett användarvänligt gränssnitt.

– Vi arbetar med att inkludera de som inte är så digitala. Vi skapar olika lösningar för autentisering och vi ser till att det är enkelt att använda plattformen.

Även publiken hade en internationell prägel med personer från både Sverige och Danmark som lyssnade och ställde frågor. Presentationsdagen ägde rum under Halland Tech Week och spelades in så att den går att se i efterhand.

Samarbete med Danmark

Leap har anordnat presentationsdagar inom ramen för projektet CareWare Nordic under flera år. Inspirationen kommer från de evenemang med samma namn som CareWare i Århus anordnar. Samarbetet i projektet har varit tätt sedan starten och att konceptet delas mellan parterna har varit lyckat.

– Under covid-19-pandemin haft vi haft stor framgång med att genomföra presentationsdagarna virtuellt och vi har kunnat vidga deltagarkretsen med kolleger från Sverige, Norge och Färöarna, säger Kirsten Rud Bentholm, koordinator, CareWare Nordic, Århus, som varit med och utvecklat presentationsdagarna som koncept. Det anordnas också presentationsdagar i projektet på andra håll i Danmark med liknande upplägg, till exempel i Viborg. Helene Høyer Jensen, konsult för välfärdsteknologi och digitalisering, CareWare Nordic, Viborg, fyller på:

– Presentationsdagarna startade som ett sätt att koppla ihop företag med sjukvården, utan några direkta krav. Att företagen får presentera sina produkter och tjänster, se andra företag göra samma har varit värdefullt för de som deltagit. Det har också varit uppskattat av deltagarna att få se flera olika lösningar bredvid varandra.

Att presentationsdagarna spridit sig till andra delar av Norden ser Kirsten Rud Bentholm som väldigt roligt.

– Vi började med den här typen av event för att i slutändan kunna bidra till en bättre välfärd för våra medborgare, en bättre arbetsmiljö för medarbetare och bättre samhällsekonomi. Att idén har anammats av danska, norska och svenska kollegor och att det uppskattas ser vi som ett bevis på att det är ett fungerande koncept.

Presenterande företag

Man i blå tröja ser in i kameran och ler. Porträttfoto.

Dignio

Presenterade gjorde Martin Fredriksen, nordenchef.

Dignio är ett nordiskt företag och marknadsledande i Norge inom virtuell vård. Vi har kunder i Norge, Sverige, Island, Storbritannien och Kina. Med Dignios plattform för patientvård på distans kan vårdgivare bygga sina egna virtuella avdelningar som matchar ett brett spektrum av patientflöden och införliva digital distansmonitorering för att bryta ner traditionella silor, undvika onödiga sjukhusinläggningar och hålla patienter säkra i sina egna hem. Våra kunder tillämpar lösningen för distansmonitorering av patienter med Covid-19, kroniska sjukdomar, medicineringsstöd, psykisk hälsa och mycket mer.

Dignio Länk till annan webbplats.

Kvinna ser in i kameran och ler. Hon har blont hår och svart kavaj på sig. Porträttfoto.

Cuviva

Presenterade gjorde Fredrik Koffner, CCO & Co-Founder.

Cuviva är ett värderingsdrivet innovationsbolag som utvecklar e-hälsolösningar. Med fokus på multisjuka och sköra äldre möjliggör vi nya, proaktiva arbetssätt i vård och omsorg – med ökad trygghet, högre vårdkvalitet och bättre vårdekonomi som resultat. Vår vision går ytterst ut på att bryta människors utanförskap och otrygghet, och bidra till att även de mest vårdbehövande känner sig inkluderade och sedda. På så vis kan vi bidra till långsiktigt hållbar vård och omsorg.

Cuviva Länk till annan webbplats.

Kvinna ser in i kameran och ler. Hon har blont hår och svart kavaj på sig. Porträttfoto.

ImagineCare

Presenterade gjorde Daniel Koernig, Chief Product Officer och Masoud Jadidi, Executive Vice President International.

ImagineCare fokuserar helt på lösningar inom egenvårdsstöd/egenmonitorering. Som enda leverantör i Sverige har vi etablerat egenmonitorering inom två regioner baserat på konkurrensutsatta upphandlingar. En del av vår inriktning är även att integrera med partners när det gäller speciella flöden och diagnosgrupper liksom när det gäller generellt stöd för digital vård.

ImagineCare Länk till annan webbplats.

Kvinna ser in i kameran och ler. Hon har blont hår och svart kavaj på sig. Porträttfoto.

Cross Technology Solutions

Presenterade gjorde Cathrin Jung, kommunikationsansvarig och Thomas Bergqwist, vd och grundare.

LifePod är ett beslutsstödsystem till vårdgivaren som via en automatisk och unik prioriteringsfunktion identifierar de mest behövande patienterna – tillgängligt närsomhelst. Patienten i sin tur, har tillgång till en individanpassad applikation för egenvård och rapportering av värden till vårdgivaren. LifePod är certifierad som medicinteknisk produkt och finns i nuläget för ett tiotal olika diagnoser. LifePod utvecklas av det svenska innovationsbolaget Cross Technology Solutions.

Cross Technology Solutions Länk till annan webbplats.

Man ser in i kameran och ler. Han har mörkt hår och blå tröja på sig. Porträttfoto.

Siemens Healthineers

Presenterade gjorde Fredrik Gustafsson, chef för affärsområdet Digital Health.

Siemens Healthineers är ett globalt företag med lokal närvaro. Vår ledande position inom flertalet segment på sjukvårdsmarknaden har uppnåtts via en tydlig innovationsstrategi för produkter och tjänster. Våra lösningar utvecklas konstant och oftast i samråd med våra kunder. Digital Hands, vår plattform för egenmonitorering är väl etablerad och har över i miljon utförda mätningar. Digital Hands möjliggör insamling av hälsodata från patienten via händelseformulär som enkelt anpassas efter behov direkt av den kliniska personalen. Idag är över 40 olika mätutrustningar integrerade i plattformen, vilket gör Digital Hands väl förberedd för att hantera flertalet diagnoser.

Siemens Healthcare och Open TeleHealth Apps Länk till annan webbplats.

Publicerat den