Startsidan
Startsidan

Forskning

Vid Högskolan i Halmstad finns kvalificerad forskning om bland annat applicerad AI och hälsoinnovation. Inom ramen för Leap for Life bedriver Högskolan ett antal forskningsprojekt tillsammans med näringsliv och offentlig sektor med ett fokus på informationsdriven vård.

Forskningsinitiativ inom informationsdriven vård

CAISR attraherar internationell forskningskompetens

Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system, CAISR, är ett forskningscentrum på Högskolan i Halmstad som under åtta års tid har fått medel från KK-stiftelsens forskningsprofilsprogram. Forskningsfokus vid CAISR är medvetna intelligenta system, det vill säga AI-system som på egen hand, eller nästan på egen hand, kan bygga upp kunskap från att observera data. Under 2021 hoppas Högskolan få stöttning av KK-stiftelsen för att starta en ny tvärdisciplinär forskningsplattform, CAISR Health. Högskolans samverkanspartner i CAISR Health är företagen Novartis, Cambio, Capio Sverige, Hallandia V, Mölnlycke, Intersystem och Visiba Care samt Region Halland och Brigham and Women's Hospital.

Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system, CAISR (Högskolan i Halmstads webb)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Implementering av informationsdriven hälso- och sjukvård genom AI tillämpning

Region Halland, Högskolan i Halmstad och Hallands kommuner bygger tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och AI Sweden upp en innovationsmiljö för att förbättra svensk sjukvård. Satsningen, som är finansierad av Vinnova, syftar till att utveckla hälso- och sjukvården till att bli mer informationsdriven, individanpassad och skalbar genom AI-tillämpning. Det sker i nära samarbete med offentliga, privata och akademiska parter.

Information driven healthcare (AI Swedens webb)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


AIR Lund – användning av artificiell intelligens inom registerforskning

Forskare från Högskolan i Halmstad, Lunds universitet och Region Halland ska i detta forskningsprojekt avgöra hur AI, när det tillämpas på den svenska registerinfrastrukturen, kan bidra till ökad kvalitet och effektivitet i vården.

Artificially Intelligent use of Registers, AIR Lund (Högskolan i Halmstads webb)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Användning av artificiell intelligens inom registerforskning, AIR Lund (Lunds universitets forskningsportal)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Profilområde Hälsoinnovation

Högskolan i Halmstad bedriver forskning inom två profilområden, hälsoinnovation samt smarta städer och samhällen, med grund i tre starka forskarutbildningsområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil.

Profilområde Hälsoinnovation på Högskolan i Halmstad är ett tvärvetenskapligt utbildnings- och forskningsprofilområde som möter hälsoutmaningar genom ämnesöverskridande och värdeskapande forskning och utbildning i samverkan med samhällsaktörer. Profilområdets inriktning är "Personalized proactive care" inom vilket två områden är definierade – "Information driven care" och "Co-created care improvement". Det är framför allt inom området information driven care som profilområde Hälsoinnovation och Leap for Life samarbetar.

Profilområde Hälsoinnovation (Högskolan i Halmstads webb)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterat den 23 september 2020

Magnus Clarin Akademichef ITE Högskolan i Halmstad 070-306 26 21