Startsidan
Startsidan

Seminarieserie om informationsdriven vård

Högskolan i Halmstad, Region Halland och Hallands kommuner arrangerar tillsammans en återkommande digital seminarieserie som bidrar till att skapa förståelse för hur informationsdriven vård kan bidra till svensk hälso- och sjukvård och vård och omsorg, samt att redogöra för hur kunskapsläget ser ut. Seminarieserien är till för dig som är intresserad av området och arbetar som chef, verksamhetsutvecklare eller forskare.

Tidigare seminarier 2023

19 april – Att gå från teori till praktik

Går det att dela information mellan huvudmän? Det ska Region Kronoberg och Ljungby kommun ta reda på när de med hjälp av AI och digitala hjälpmedel ska följa patientens flöde genom hela hälso- och sjukvårdskedjan (både kommun och region).

Josephine Jernberg, projektledare Campus Ljungby

Hur kan man på ett mer datadrivet sätt förstå om personer på ett säkert sätt kan skickas hem från akutmottagningen eller behöver läggas in för vidare vård? Vi få höra om nuläget från pågående projekt som Högskolan i Halmstad och Lunds universitet ansvarar för.

Mattias Ohlsson, professor i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad och Lunds universitet

1 februari – Hur påverkas patientsäkerheten av användningen av AI-lösningar i vården?

Implementering och användandet av artificiell intelligens (AI) inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg spås öka inom de kommande åren. Samtidigt finns det frågetecken kring hur användandet av AI påverkar patientsäkerheten. Seminariet belyser dessa frågor samt forsknings-case som berör AI och patientsäkerhet. Presentationerna ges på engelska.

Talare

  • Carl Macrae, Professor of Organisational Behaviour and Psychology in University of Nottingham, gästprofessor i digital säkerhet vid Högskolan i Halmstad
  • Elin Siira, postdoktor i hälsoinnovation vid Högskolan i Halmstad

Seminarier 2022

Tema: Samproduktion och värdeskapande vid införandet av informationsdriven vård.

2 november – Hur kan man skapa en förändringsbenägen organisation?

Hur kan vi göra vår organisation mottaglig för förändring? Vad ställer det för krav på kultur och ledning? Hur kan vi använda nudging och kommunikation? Vikten av rätt information till rätt person och vid rätt tid.

Malin Kaiser, utvecklingsledare, Närsjukvården
Marlene Esbjörnsdotter-Midtvedt, verksamhetschef/sjuksköterska, Digital vårdcentral Halland

Carl Savage, senior forskare inom Medical Management och AI-implementering i vården

Maria Tarvis, kommundoktorand från Varberg

7 september – Hur påverkas förändringsarbete av olika perspektiv på förändring?

Vid detta seminarium belyser vi innovations- och förbättringsarbetets komplexitet. Hur möter man kraven på att lösningarna ska vara evidensbaserade, spridningsbara och lönsamma samtidigt som de ska generera värde för både individ, verksamhet och samhälle? Hur påverkar förståelse för olika former av förändringsprocesser de strategiska och operativa valen?
Geomapping – ringar in geografiska områden för preventiva insatser
Ulf Strömberg, professor i epidemiologisk metodik, Region Halland

Ett implementeringsperspektiv på informationsdriven hälso- och sjukvård
Per Nilsen, professor implementeringsvetenskap, Högskolan i Halmstad

6 april – Hur kan man åstadkomma samproduktion mellan olika intressenter?

Årets andra seminarium fördjupar sig i temat samproduktion. Olika verksamheter ger exempel från aktuella projekt och reflekterar kring tillvägagångssätt, utmaningar och lösningar de har stött på längs vägen. Vi kompletterar detta med insikter från olika vetenskapsområden som kan hjälpa oss att lyckas med införandet av informationsdriven vård. Vilka är kunskapsområdenas styrkor och begränsningar i förhållande till införande av informationsdriven vård och hur kan de bidra till processen för en framgångsrik AI-tillämpning?

Förändringsledning i praktiken
Marie Elm Ågren, kvalitets- och utvecklingschef Laholms Kommun och Noor Awad, kvalitetsutvecklare

Kom som du är – Utvecklingsarbete på Ungdomsmottagningen Halland
Josefine Brydolf, avdelningschef Ungdomsmottagningen Halland Söder och Marie Polding, avdelningschef Ungdomsmottagningen Halland Norr.

Hur kan man förstå samproduktion – en teoretisk och praktisk orientering?
Petra Svedberg, professor i omvårdnad, Högskolan i Halmstad

9 februari – Hur kan man planera för förändringsprocesser som skapar värde?

Vid detta tillfälle fokuserade vi på begreppen som vi använder oss av – vad menas med värdeskapande och samproduktion? Varför är de avgörande för att lyckas med det ständiga förbättringsarbetet? Vilka antaganden finns om vilka som är engagerade i processen och vilka roller spelar de?

Kommunal och regional samverkansstruktur i Halland
Britta Engvall, hälso- och sjukvårdstrateg, Regionkontoret, Region Halland

Gemensam målbild för Nära vård i Halland
Eva Müller, projektledare God och nära vård och tillförordnad MAS, Socialförvaltningen Hälso-och sjukvård, Laholms Kommun

Arbetssätt för Patientkontrakt i Halland
Victoria Andersson, projektledare, Regionkontoret, Region Halland

Hur kan vi veta om den nära vården verkligen är god?
Jens Nygren, professor i hälsoinnovation, Högskolan i Halmstad

Om seminarieserien

Vården står inför stora utmaningar som inte enbart kan lösas genom mer resurser eller av enskilda aktörer. Därför kommer så kallad informationsdriven vård spela en viktig roll för att lösa flera av hälso- och sjukvårdens och vård- och omsorgens utmaningar.

Informationsdriven vård handlar kort sagt om hur vi använder data och information i vården. För att kunna komma vidare i detta banbrytande och utforskande arbetet behöver vi skapa plattformar där vi kan dela det nuvarande kunskapsläget med varandra, få inspiration och syn på pågående projekt och initiativ, hitta nya samarbetspartners och kunna diskutera utmaningar man stöter på längs vägen.

Syftet med seminarieserien är att vara en sådan plattform. Här varvas föreläsningar med informella gemensamma samtal och deltagarna får en möjlighet att inhämta ny kunskap, mötas över organisations- och verksamhetsgränser, diskutera och reflektera tillsammans.

Evenemanget riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och forskare.

Seminarierna ska bidra till att:

  • öka förståelsen för området via att sprida forskningsresultat och exempel från pågående initiativ med verksamheten.
  • få inspiration, vilja och mod att påbörja sin resa till att arbeta mer informationsbaserat.
  • vara en gemensam plattform för ett kunskapsutbyte.
  • minska gapet mellan akademi, offentlig verksamhet, näringsliv och civilsamhälle.
  • skapa nya kontakter.
INFORMATION OM EVENEMANGET 06 september 08:00 - 09:00 Zoom
Anna Maria Mårtensson Tf verksamhetsansvarig Högskolan i Halmstad 072-977 37 21