Startsidan
Startsidan

Vårt uppdrag

Leap for Life är ett innovationscentrum för informationsdriven vård – en plats för vårdvärldens pionjärer. Med Leap for Life samlar vi aktörer för att samarbeta, driva innovation och fungera som en motor för förändring inom vården – regionalt, nationellt och internationellt.

Vi behöver alla tänka om

I Halland står vi inför stora hälsoutmaningar. Det gör också Sverige och resten av världen. Hälsoklyftorna växer, förekomsten av övervikt, fetma och högt blodtryck ökar och psykisk ohälsa blir allt vanligare. Sjukvården utmanas av tilltagande antibiotikaresistens och pandemier.

Eftersom fler människor samtidigt lever längre – tack vare medicinska genombrott och större välstånd – ökar också behovet av kvalificerad vård och omsorg. Kostnaderna kommer att öka markant.

En hand håller upp en mobilskärm med grön text. En hand klickar på en klocka som sitter på en handled.

Med hjälp av artificiell intelligens (AI) kan vi använda data och digitala lösningar för intelligenta beslutsstöd och diagnostik.

Stora mängder hälsodata

Tack vare den tekniska utvecklingen genereras det varje dag enorma mängder hälsodata – både inom vården och av andra aktörer. Det rör sig om allt från information om enskilda individers behandling och hälsa i register och journaler till hälso- och livsstilsinformation som samlas i appar och sensorer.

Real World Data från vårdens ekosystem kan användas för forskning, men väcker också viktiga frågor om sekretess, integritet, nätsäkerhet och regelverk.

Informationsdriven vård – där hälsodata möter AI

För att klara av de utmaningar som sjukvården står inför krävs större fokus på förebyggande insatser. Med hjälp av artificiell intelligens (AI) kan vi använda data och digitala lösningar för intelligenta beslutsstöd och diagnostik. Samtidigt måste vården börja införa nya arbetssätt, tekniker och behandlingar. Och det behöver göras nu.

Liknande lösningar kan användas för att öka kvaliteten och effektiviteten i omsorgen. Genom satsningar på kompetensutveckling och ny välfärdsteknik blir vardagen bättre både för brukare och medarbetare.

Illustration med prickar som visar hur data leder till förändring.

Informationsdriven vård: genom att lära sig av de slutsatser som kan dras med hjälp av analys av insamlad data kan förändring uppnås.

Rätt förutsättningar i Halland

Hälsa är ett styrkeområde i Halland. Här finns flera starka aktörer och väl utvecklade samarbeten mellan näringsliv, akademi och olika delar av den offentliga sektorn.

Produktiviteten inom vård och omsorg är 10 procent högre än genomsnittet för övriga Sverige. Utbildningsnivån inom sektorn hälsa och sjukvård är 40 procent högre än snittet i riket.

Vid Högskolan i Halmstad bedrivs kvalificerad forskning, bland annat inom applicerad AI och hälsoinnovation. Region Halland levererar en omvittnad god vård och investerar en stor del medel inom områden som hälsa, hälsoteknik och folkhälsa.

Uppdaterat den 9 september 2020

Anne-Christine Hertz Verksamhetsansvarig Högskolan i Halmstad 070-538 45 55