Startsidan
Startsidan

Vårt uppdrag

Leap for Life är ett innovationscentrum för Connected Health. Vi påskyndar utvecklingstakten, underlättar samarbeten och leder testmiljöer. Kärnan i vår verksamhet är att skapa innovationer tillsammans med näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och civilsamhället.

En hand håller upp en mobilskärm med grön text. En hand klickar på en klocka som sitter på en handled.

Med hjälp av artificiell intelligens (AI) kan vi använda data och digitala lösningar för intelligenta beslutsstöd och diagnostik.

Rätt förutsättningar i Halland

Vården och världen befinner sig mitt uppe i stora utmaningar. Hälsoklyftorna växer och övervikt, högt blodtryck och psykisk ohälsa blir allt vanligare. Pandemier och färre vårdande händer kräver nya lösningar för att en god hälso- och sjukvård ska kunna bibehållas. Eftersom fler människor lever längre – tack vare medicinska genombrott och större välstånd – ökar också behovet av kvalificerad vård och omsorg. Kostnaderna kommer att öka markant.

Därför behövs innovationer för framtidens vård och omsorg. Leap for Life samlar det nödvändiga ekosystem av kompetenser – vårdutveckling, näringslivsutveckling och forskning för att stötta innovationsprocesser.

Halland har de förutsättningar som krävs för att ta klivet framåt. I Halland har det länge funnits ett nära samarbete mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv. Högskolan i Halmstad har byggt upp ett starkt centrum kring AI och maskininlärning och Region Halland har etablerat en nationellt ledande position inom informationsdriven vård. Detta har uppnåtts genom effektiv samverkan, fokusering av resurser och etablering av starka internationella nätverk.

De globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030

Leap for Life bidrar genom sin verksamhet till flera av de globala målen i Agenda 2030 för en hållbar utveckling. Bland annat genom:

  • Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 
  • Mål 5: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 
  • Mål 8: Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
  • Mål 9: Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. 
  • Mål 10: Minska ojämlikheten inom och mellan länder. Med datadriven innovation kan tekniken individanpassas i en värld där vi behöver hitta nya sätt att leverera hög tillgänglighet för vård och omsorg och samtidigt leverera hög kvalitet kostnadseffektivt. Genom att ha ett extra fokus på AI för cirkulär omställning kommer vi även att aktivt kunna erbjuda bolag att påverka sitt klimatavtryck.
De Globala Hållbarhetsmålen

Uppdaterat den

Anna Maria Mårtensson Verksamhetsansvarig Högskolan i Halmstad 072-977 37 21