Startsidan
Startsidan

CareWare Nordic 2

De kommande åren förväntas den äldre delen av den nordiska befolkningen att växa - en verklighet som ställer krav på sjukvårdssystem och företag att utveckla nya lösningar eller uppdatera befintliga. För att möta morgondagens behov inom vård och omsorg krävs en satsning på hälsoinnovation och välfärdsteknik och projektet CareWare Nordic 2 är en del av den satsningen.

Om projektet

Under projektet första del utvecklades ett antal mötesplatser för kommuner, företag och utbildningsinstitutioner samt plattformar för att dela den senaste kunskapen och erfarenheten inom området välfärdsteknik. Dessa plattformar och mötesplatser ska i projektets nästa fas användas för att ytterligare stärka samarbetet mellan företag, offentliga organisationer, akademin och civilsamhället kring utveckling av nya gemensamma lösningar som bidrar till bättre och mer kompetensutveckling, behovsidentifiering, brukarmedverkan och implementering i välfärden.

Syfte

Syftet med projektet är att binda samman akademi, kommuner och regioner för gemensam utveckling och innovation över hela ÖKS-området. Genom att sprida och dela kunskap om de bästa välfärdsteknologiska lösningarna skapas värde för både medborgare, företag och myndigheter.

På kort sikt är målet att utveckla samverkansplattformar för kompetensutveckling mellan offentlig, privat och utbildningssektorn för att långsiktigt stärka innovativ utveckling och framgångsrik implementering av välfärdsteknik i regioner och kommuner.

Projektperiod

2023-2026

Finansiering

Hela projektet finansieras med 3 088 106 EURO. Total budget för Leap for Life är 7 144 679 SEK.

Samverkan

CareWare Nordic 2 är ett treårigt samverkansprojekt mellan svenska och danska partners som stöds av det EU-finansierade programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS). Projektet bygger på de samlade erfarenheterna och resultatet av CareWare Nordic som genomfördes 2018–2022.

Samverkanspartners:

Målgrupper

  • Offentliga inköpare i ÖKS-området
  • Privata företag i ÖKS-området
  • Forskare inom välfärdsteknologi
  • Studerande och föreläsare inom hälsoutbildningar
  • Vård- och omsorgspersonal
  • Medborgare

Mer information

Läs om projektets första del, CareWare Nordic 2018-2022

Besök CareWare Nordic Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterat den

Virginia Wiman Projektledare CareWare Nordic Högskolan i Halmstad 072-381 28 47
Peter Uppman Näringslivskoordinator Region Halland 035-13 48 00

Projektsummering CareWare Nordic: