Startsidan
Startsidan

Vision och mission

Vision

Vi vill att människor – oberoende av kön, ålder, etnicitet och ekonomiska förutsättningar – ska få bästa möjliga vård. Med det menar vi på rätt plats, på så kort tid som möjligt och på ett sätt som får varje individ att känna sig trygg och må så bra hen kan, i den situation hen befinner sig.

Mission

Leap for Life samlar pionjärer från region, kommun, akademi och näringsliv. Tillsammans gör och möjliggör vi förändringar och driver på utvecklingen av framtidens vård.

Vi är övertygade om att det finns smartare sätt att bedriva vård och egenvård än idag. Vi vill göra vården mer informationsdriven och individualiserad och se till att både patienter och de som arbetar i vården får en bättre vardag.

Position

Det finns många aktörer som på olika sätt kan och vill bidra till utveckling och innovation av vården. Det som gör Leap for Life unikt är att vi – med en relativt liten och snabbfotad organisation – samlar världens främsta vårdaktörer och gång på gång gör saker som många hävdat varit omöjliga att genomföra.

Genom ett väl utvecklat datalager tar vi fram ny kunskap och lösningar som kan användas både av företag och hälso- och sjukvårdsaktörer. Leap for Life bygger den infrastruktur av data som saknats och kopplar ihop vården och egenvården med region och kommuner som aktiva samarbetspartners. På så sätt attraherar vi världens främsta företag och forskare inom AI och testar nya lösningar för en mer digital vård.

Uppdaterat den