Startsidan
Startsidan

Partnerskap

Läs om Leaps aktuella partnerskap eller ta chansen att starta ett med oss.

Logotyp: HealthTech Nordic

CoTecH 2022-2028

Projektet CoTecH är ett projekt med 28 miljoner norska kronor i budgeten från norska Forskningsrådet. Under de kommande sex åren kommer universitet, vårdcentraler, företag, brukarorganisationer, kommuner och landskommuner att samarbeta med USN (Universitetet i Sørøst-Norge) för att utveckla, testa och implementera ny hälsoteknik.

De övergripande målen är att bygga ett regionalt, ledande tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt samarbete inom digital hälsa och teknik mellan hälso- och sjukvårdsbranschen och USN, med målsättning om en nationell betydelse och internationellt erkännande.

Samarbetet ska öka kapaciteten enligt följande:
1) regional och nationell affärsutveckling riktad mot en nationell och internationell marknad,
2) hållbar digital transformation inom offentliga och privata hälsotjänster,
3) kompetens och kunskap som gynnar hälsobranschen, befolkningen, politiker, patienter och anhöriga, vårdpersonal och studenter.

Projektperioden startade den 1 maj 2022 och håller på fram till 28 april 2028.

Partners som ingår i projektet är: USN (koordinator), Pensjonistforbundet, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Electronic Coast, Borre, Drammen kommune, Asker kommune, Skien kommune, Leap for Life – Halmstad University, Zimmer & Peacock AS, Horten, Waterford Institute of Technology, Irland, Sykehuset Telemark HF, Norway Health Tech, Vest-Telemarkrådet, DNV Imatis AS, Porsgrunn, Conexus AS, Drammen, Vestre Viken HF, Validé AS, Stavanger, Næringsforeningen i Drammensregionen, Tønsberg Næringsforening, Industriinkubatoren Proventia AS, Porsgrunn, Gründerhuset HI5, Tønsberg, Sykehuset i Vestfold HF, Silicia AS, Borre, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Sunnaas sykehus HF, Universitetet i Agder, Viken fylkeskommune, Specsavers Norway AS.

Uppdaterat den

Anna Maria Mårtensson Projektledare Högskolan i Halmstad 072-977 37 21