Startsidan
Startsidan

Eventet är fullt och anmälan stängd.

Leap for Lifes investerardagar

Från data till skalbara affärsmodeller och finansiering för HealthTech-företag

Välkommen till två interaktiva dagar med fokus på finansieringsstrategier för skalbara affärsmodeller inom HealthTech, där vi erbjuder praktiska tips, insikter och erfarenheter från branschens ledande aktörer.

Här får du som företagare bland annat ta del av strategier för hur du kan expandera din verksamhet och säkra finansiella resurser samt få insikt i möjligheter och utmaningar inom en informationsdriven vårdkontext med lärdomar från både forskning och praktik.

Investerardagarna riktar sig främst till små- och medelstora företag som söker finansiering för att skala upp och implementera sina hälsoinnovationer, men även till investerare och vårdsektorns experter för att utforska nya möjligheter och samarbeten.

Investerardagarna erbjuder insikter om möjligheter och utmaningar med fokus på skalnings- och finansieringsstrategier:

  • Tillgång till finansiering, ägande, bolagsstyrning och internationell skalning
  • Hur data kan integreras i olika affärsmodeller utifrån ett företags- och hälso- och sjukvårdsperspektiv
  • Investerarperspektiv för investeringar, ägande och skalning inom Health tech
  • Möjlighet för utvalda företag att presentera sina affärsidéer för en panel av investerare
  • En mötesplats för företag, investerare och representanter från hälso- och sjukvården

Afterwork och nätverksmingel

Missa inte After Work och nätverksmingel den 4 juni kl. 18:00-19:00! Ta chansen att knyta nya kontakter, utbyta idéer, erfarenheter och affärsmöjligheter. Vi bjuder på förfriskningar och tilltugg . Anmäl dig nedan för att boka din plats.

Innehåll dag ett

Program 4 juni kl. 12:00-19:00

  • Tillgång till finansiering, ägande, bolagsstyrning och internationell skalning
  • Hur data kan integreras i olika affärsmodeller utifrån ett företags- och hälso- och sjukvårdsperspektiv

12:00

Lunch13:00

 

 

Välkommen och introduktion till investerardagarna

Simon Holmesson, Leap for Life, Hélène Laurell och Jeaneth Johansson, Högskolan i Halmstad/Luleå tekniska universitet13:20

 

Dödsdalar inom life science – vad säger forskningen?

Hélène Laurell och Jeaneth Johansson, Högskolan i Halmstad/Luleå tekniska universitet13:40

 

Kompetensförsörjning i styrelsen för att möta framtiden - vad säger forskningen?

Jonas Gabrielsson, Högskolan i Halmstad14:05

 

Styrelsens betydelse och roll utifrån ett investerarperspektiv inom Life Science

Ann-Charlotte Beckman, Life Science Invest

 


14:25

 

Internationell skalning och betydelsen av internationella samarbetspartners

Britta Stenson, Business Sweden15:15

 

Hur kan datadrivna affärsmodeller skalas och finansieras i en vårdkontext?

Eric Alhanko, MediTuner


 

15:35

 

Hur kan innovativa affärsmodeller utvecklas och skalas i en vårdkontext?

Anastacia Simonchik, Visiba Triage16:00

 

Vad kan vi lära oss från olika investeringsrundor för uppskalning på en omogen marknad?

Micael Gustafsson, tidigare Learning to Sleep16:20

 

Vad krävs för att få datadrivna produkter och tjänster att flyga i en vårdkontext?

Ulf Österstad, BraLiv nära16:40

 

 

Goda exempel på informationsdrivna lösningar i vården? Erfarenheter från Region Halland.

Markus Lingman Region Halland17:00

 

Vilken roll har politiken för att möjliggöra en informationsdriven vård? Vilka utmaningar finns? Mikaela Waltersson, Regionstyrelsens ordförande i Halland17:20

 

Avslutande paneldiskussion
Moderator Peter Uppman, Region Halland/Leap for Life17:50

Lärdomar och key take-aways från dagen

18:00-19:00 Nätverkande och förfriskningar på Högskolan i Halmstad

Talare 4 juni

dfgh
dfgh
dfgh
dfgh
dfgh
dfgh

Innehåll dag två

Program 5 juni kl. 08:20-14:00

  • Investerarperspektiv för investeringar, ägande och skalning inom HealthTech
  • Möjlighet för utvalda företag att presentera sina affärsidéer för en panel av investerare

08:20

 

 

Introduktion till investerardagarna dag två

Hélène Laurell och Jeaneth Johansson, Högskolan i Halmstad/Luleå tekniska universitet08:30

 

Hur bedömer en affärsängel investeringspotential i HealthTech-företag?

Ann-Charlotte Beckman, Life Science Invest08:50

 

Hur bedömer Almi Invest investeringspotential i HealthTech-företag?

Ulrika Ågren, Almi Invest09:10

 

Hur bedömer ett Venture Capital fondbolag investeringspotential i HealthTech- företag?

Johanna Asklin, Fåhraeus Startup and Growth09:30

 

Hur bedömer ett family office företag investeringspotential?

Sara Viktorsson, Wictor Family Office09:50

 

Hur bedömer Halland Invest investeringspotential?

Börje Gunnesson, Halland Invest AB10:05

 

Investeringar i AI-boomen
Anna Petersson, HighFive10:15

Fikapaus10:40

 

 

Hur arbetar Carl Bennet AB med ett långsiktigt och aktivt ägande i olika bolag?Hur arbetar Getinge med förvärv av innovativa HealthTech-företag?
Harald Castler, tidigare Getinge Life Science11:00

 

 

Så bedömer Impact Invest potentialen i bolag: Att väga samman sociala och ekonomiska resultat.

Ruth Brännvall, Impact Invest11:20

 

Hur finansierar Medtech4Health medicintekniska projekt?
Lena Strömberg, Medtech4Health11:45

Företagspitchar inför en investerarpanel à la Draknästet12:45

Avslutande öppen frågestund med investerarpanelen13:00

Lunch

Talare 5 juni

dfgh
dfgh
dfgh
dfgh
dfgh

Health Data Sweden

Det här eventet arrangeras inom ramen för EU-projektet Health Data Sweden som är en av fyra European Digital Innovation Hubs i Sverige. Dessa innovationshubbar fungerar som centrum för expertis, resurser och stöd för små och medelstora företag, offentliga organisationer och andra aktörer inom digital teknik och innovation. De syftar också till att underlätta samarbete och kunskapsutbyte mellan olika aktörer för att stimulera tillväxt och innovation inom EU.

Bild.
INFORMATION OM EVENEMANGET 04 - 05 juni 00:00 - 00:00 Högskolan i Halmstad

Kontakt

Om du undrar över något är du välkommen att kontakta programansvariga för investerardagarna:
Hélène Laurell: marie_helene.laurell@hh.se
Jeaneth Johansson: jeaneth.johansson@hh.se

Förhinder

Om du får förhinder eller av någon annan anledning inte kan delta, vänligen meddela oss detta snarast via mail: info@leapforlife.se

Företagspitch - anmälan stängd

Sista anmälningstid för pitchar var den 17 maj kl. 16:00.