Startsidan
Startsidan

Studenter prisas för innovativa projekt inom hälsoinnovation

Leap for Lifes nya stipendium för hälsoinnovation har väckt stort intresse och många drivna studenter vid Högskolan i Halmstad har skickat in sina ansökningar. Stipendiekommittén hade ett utmanande arbete i att välja ut de mest intressanta projekten, men efter noggrant övervägande kunde tre projekt, som alla utmärkte sig lite extra, väljas ut.

Fem ungdomar står i en trappa och håller fram sina diplom. Bild.

Stipendiater fick ta emot diplom under gårdagens Utexpo på Högskolan i Halmstad. Utdelare var Leap for Lifes tf. verksamhetsansvarig Simon Holmesson. På bilden saknas Erica Nilsson.

Innovation för förändring

Leap for Lifes stipendium för hälsoinnovation inrättades 2024 och är till för att inspirera studenter att skapa lösningar som kan förändra framtidens hälsa, vård och omsorg. Några studenter som verkligen stack ut i kreativitet, relevans och potential att påverka hälsoområdet var Jennifer Cannon, Erica Nilsson, Matilda Ahlgren, Kalle Folkesson Ullenby, Ellinor Nilsson och Sofie Krüger som alla fick dela på stipendiesumman på 30 000 kronor.

Bakom examensprojektet Demokratisering av proteser, står utvecklingsingenjörerna Jennifer Cannon och Erica Nilsson. På den klassiska idrottsfrågan om hur det känns att få stipendiet svarar studenterna:

— Det känns helt fantastiskt! Så himla kul att bli uppmärksammad för det arbete vi gjort. Vårt examensarbete handlar om att förbättra livsstatusen för andra människor och vi har hittat ett stort problem som berör många och kommit fram med en lösning.

Att göra verklig skillnad

Jennifer och Ericas arbete fokuserar på att förbättra tillgängligheten av proteser i utvecklingsländer genom avancerad teknik som 3D-scanning och 3D-printning, samt återanvändning av material. Inspirationen bakom handlar om att göra skillnad, på riktigt.

— Viljan att kunna göra förändring är det som har inspirerat oss. Att hjälpa andra som inte har samma tur att födas i ett land som Sverige. När Christoffer Lindhe från Lindhe Xtend AB och Högskolan i Halmstad lyfte detta projekt, var vi snabba på att hoppa på tåget, säger Jennifer.

Resa till Malawi

Jennifer och Erica har lärt sig mycket under projektets gång, särskilt om de utmaningar som människor i utvecklingsländer står inför.

— Vi har fått en insyn i hur otroligt utsatta människorna är i utvecklingsländer och hur tacksamma vi är att leva i ett land som Sverige. Allt från fungerande infrastruktur och välfärd till att vi kan utbilda oss och leva i ett inkluderande samhälle, fyller Erica i.

De tillägger också att de vill använda stipendiepengarna till att åka till Malawi nu i sommar för att med egna ögon se hur situationen är i landet.

— Förhoppningen är att med hjälp av stipendiet kunna åka ner till Malawi och göra en fältstudie för att sedan påbörja ett pilotprojekt," avslutar de glada stipendiaterna.

Tre prisade examensprojekt

Demokratisering av proteser

Stipendiater: Jennifer Cannon och Erica Nilsson
Program: Utvecklingsingenjörsprogrammet
Summa: 15 000 kronor
Motivering: Projektet introducerar en banbrytande affärsmodell, Circular Business Model Canvas, med syfte att förbättra tillgängligheten av proteser i utvecklingsländer. Genom utnyttjande av avancerad teknik som 3D-scanning och 3D-printning samt återanvändning av material, visar projektet en hållbar och kostnadseffektiv lösning för tillverkning och distribution av proteser. Genom mobila kliniker, som tillverkar och anpassar proteser på plats, förbättras livskvaliteten för amputerade samtidigt som miljöpåverkan minskas.

GTechnologies

Stipendiater: Matilda Ahlgren och Kalle Folkesson Ullenby
Program: Utvecklingsingenjörsprogrammet
Summa: 7 500 kronor
Motivering: GTechnologies har som idé att ta fram en banbrytande teknologisk lösning för att förebygga hypoglykemi hos barn med diabetes typ 1, ett stort problem för både anhöriga och sjukvården. Med sitt förslag att kombinera avancerad sensor-teknik med en intuitiv smartphone-app och en säker pump har de tänkt att ta fram ett system som inte bara förbättrar livskvaliteten för de drabbade utan också minskar risken för allvarliga medicinska komplikationer.

FlexiCare

Stipendiater: Ellinor Nilsson och Sofie Krüger
Program: Utvecklingsingenjörsprogrammet
Summa: 7 500 kronor
Motivering: Genom sitt dedikerade arbete och innovativa tankesätt förtjänar FlexiCare-projektet erkännande och stöd för sitt bidrag till att förbättra vårdkvalitet och säkerhet för patienter som är beroende av andningsstöd.


Publicerat den